Årsplan og virksomhetsplan

Her kan dere laste ned virksomhetsplanen og årsplanen for Egenes Idrettsbarnehage. Virksomhetsplanen er en kort og leservennlig beskrivelse av hva vi har fokus på i vår barnehage.

Virksomhetsplan 2020/2021

Årsplanen er mer utfyllende enn virksomhetsplanen, da dette er et arbeidsredskap for personalet som dokumenterer barnehagens valg og begrunnelser.  

Årsplan 2020/2021