Satsningsområder

Hos oss har vi idrett og ernæring som satsningsområde. Vi ønsker at barna skal få gode opplevelser gjennom pedagogisk idrett, der vi legger til rette for mestringsfølesen og gleding. Barna er fra naturens side aktive og vi må møte dem i deres aktive hverdag med opplegg som utfordrer dem nok. Ernæring er også et satsningsområde hos oss. Måltidet finner sted flere ganger daglig og gir rom for læring på mange områder. Måltidene betyr samhandling og fellesskap og her skjer det mye stimuli av den sosiale kompetansen.