Turn

Når barna er 2 år og går på Flikk Flakk og Rulle har de turn som hoved idrettsgren. Da deler vi gruppen i to slik at halve gruppen fra Flikk Flakk går sammen med halve gruppen på Rulle. Dette gjør vi for at barna skal bli bedre kjent på tvers av avdelingene. Dette er to avdelinger som skal slås sammen når de blir 3 år. 

Her blir det lagt opp ulike aktiviteter som gir barna erfaring med varierte og allsidige bevegelser som utfordrer de ut i fra det nivået de er på. Vi har fokus på de grunnleggende motoriske bevegelsene og det er viktig at barna får bevege seg rundt på gulvet, krype, krabbe, gå og løpe. På denne måten får barna utforske sine omgivelser og trent opp grunnleggende bevegelser. Barna får også utforske det å hoppe, løpe, beherske balanse, rotasjon og kontroll av bevegelser. Det er viktig at vi lager et opplegg som gjør at alle barna får mestringsfølelsen, samt det å utfordre seg selv. Denne type aktivitet skjer naturlig gjennom lek og samspill med andre.