Knøtte Judo

3- åringene i Egenes Idrettsbarnehage gjennomfører et kurs i Knøttejudo. Dette går på grunnleggende motoriske bevegelser, ta imot beskjeder og samhandle med andre barn. Det er et lekbetont opplegg med innslag av ord og uttrykk fra "judoverden". Barna hilser og lærer seg noen ord og uttrykk, og dette gjør det ekstra spennende.

Knøttejudo er enkel trening som passer barn fra 3-6 år. Det legges vekt på å utvikle:

-barnas grovmotorikk

-Barns evne til å konsentrere seg

-Samhandling med de andre barna

-Evne til å ta korte instruksjoner fra voksne

 Dette gjør vi ved å tilrettelegge for aktiviteter barna vil mestre, gymnastikk, enkle turn øvelser, lek, sang og enkle judo øvelser. Personalet er blitt kurset i knøttejudo av instruktør fra Sandnes judoklubb,slik at vi skal kunne ha knøttejudo-kurs for treåringene våre. Kurset er delt i to: 5.uker om høsten og 5.uker om våren.