Spagat - 2 åringer

Vår avdeling består av 9 barn, som er født i 2018

Vi er tre voksne, og de som jobber her er Karen Victoria Svendsen (pedagogisk leder) Silje Henningsen og Ingrid Heden (pedagogisk medarbeider).

Vi er en herlig gjeng med barn og voksne som har gøye dager sammen på avdelingen. Dagene er fulle av sang, dans, samlinger og mye lek. Vi er opptatt av hverdagen og skape den sammen med barna, der vi undrer oss over ting vi ser og setter ord på følelser. De hverdagslige aktivitetene er vel så viktige som de planlagte, det er en fantastisk mestring som følger med i det å klare å kle på dressen selv eller å klare å tisse på do. Dette gir vi mye tid og rom til å lære. Sammen med en del andre faste aktiviteter som turn, vanntilvenning turdag og lek i gymsal. 

 

  

Telefonnummer: 99204745