Søke barnehageplass

For å søke barnehageplass hos oss må dere gå inn på denne siden:

www.stavanger.kommune.no/hypernet

Ber dere også i denne forbindelse om å gjøre dere kjent med barnehagens vedtekter.

Har dere spørsmål, ta kontakt på 95727666