Sykdom

Vi minner om at familien skal overholde 48 timers regelen ved omgangsyke og diare.

https://www.helsenorge.no/koronavirus