Naustet

2016 overtok barnehagen et naust i Dusavika. Da omgjorde vi på strukturen i barnegruppen, slik at vi kunne ha en rullerende avdeling med 18 firåringer og 24 femåringer. For femåringene fungerer dette som en base. Barnegruppen med femåringene blir delt i gruppe og rullerer på å ha en uke i barnehagen og en uke på naustet. Fireåringene rullerer med 6 barn 4 dager i uken som blir med femåringene. På naustet legges det opp til felles utflukter og aktiviteter, samt førskole for femåringene. Siden vi har båt på naustet får barna være med på utflukter som hommerfiske, fisking, sette garn og teiner. Barnehagen har egene minibusser slik at de får transportert barna trygt og effektivt frem og tilbake. 

 Ved naustet ligger det en liten strand og et flott friareale som de benytter seg av. Formålet med naustet og aktivitetene her ute er at barna skal fån en trygg og sikker opplæring i hvordan vi oppholder oss på og ved sjøen. I tillegg ønsker vi at de skal få lærerike, gode og positive opplevelser i naturen. 

Naustgrupper er ute uansett vær og vind. Barna får utfolde seg godt på naustet og de får vært med på ting de kanskje ellers aldri hadde opplevd. De er med å spikke, hamre, lage mat på bålpanne, samt med på krabbefiske og fiske. 

De voksne som jobber på denne gruppen har et særlig engasjement rundt det å bevege seg ute i naturen med tanke på sjøliv og friluftsliv i tillegg til interessen for barna.