Velkommen til barnehagedagen 2018, tirsdag 13.mars!!

Denne dagen ønsker vi å invitere dere foreldre inn på avdelingen for å se et lite utdrag av hvordan vi jobber med tema «kunst, kultur og kreativitet». Hver avdeling vil ha sin egen «utstilling». Fint om dere setter av litt lengre tid til henting av barnet denne dagen! Vi stiller med lapper til frokost en kopp kaffe rundt hentetid! Velkommen!