De minste barna i barnehagen

Forskning viser at små barn kan oppleve vedvarende stress av å gå i barnehagen. Derfor er det viktig at vi bruker den kunnskapen vi har og gjør barnehagehverdagen trygg for de aller minste.