Velkommen til Egenes Idrettsbarnehage!

Barnehagen åpnet i august 2008 og ligger i et Norwegian Wood
bygg på Eiganes, like ved Stavanger stadion. Vi er en seks avdelings- barnehage
med aldersinndelte grupper. I nærmiljøet har vi fotballbaner, løpebane,
lekeplasser, flotte turområder, turnhall, idrettshall, ishall, svømmehall, samt
museer, kulturhus og byen med alt det den har å by på. Vi har altså mange muligheter til å drive med idrett i nærmiljøet, men også barnehagen er innredet med tanke på pedagogisk idrett. Den 260 m2 store gymsalen med utstyr av ulik art, hvor barna kan boltre seg daglig uten tykke dresser og regntøy, er nok en favoritt hos mange.

Ernæring er også en del av satsingsområdet vårt. Barna er i bevegelse, og trenger sunn og variert kost. Vi serverer frokost, varm lunsj og ettermiddagsmåltid med frukt og grønt hver dag. Vi har en fire ukers
rotasjonsmeny som er utarbeidet sammen med ernæringsspesialistene fra Stavanger Universitetssykehus. Dette for at menyen skal være riktig sammensatt med tanke på rett næringsinnhold.

Vi bruker idretten som en metode i tilnærmingen av de ulike fagområdene, og har hele tiden rammeplanen som utgangspunkt for våres arbeid med barna. Her i barnehagen får barna bli kjent med ulike idretter. De får oppleve gleden ved å være i bevegelse, og kjenne på den gode opplevelsen ved mestring.

I 2016 overtok barnehagen et naust i Dusavika. Da omgjorde vi på strukturen i barnegruppen, slik at vi kunne ha en rullerende avdeling med 18 firåringer og 24 femåringer. For femåringene fungerer dette som en base. Barnegruppen med femåringene blir delt i gruppe og rullerer på å ha en uke i barnehagen og en uke på naustet. Fireåringene rullerer med 6 barn 4 dager i uken som blir med femåringene. På naustet legges det opp til felles utflukter og aktiviteter, samt førskole for femåringene. Siden vi har båt på naustet får barna være med på utflukter som hommerfiske, fisking, sette garn og teiner. Barnehagen har egene minibusser slik at de får transportert barna trygt og effektivt frem og tilbake. 

 

In English:

The kindergarten opened in August 2008 and is located in a Norwegian Wood building on Eiganes next to Stavanger Stadion. We are a six departmental kindergarten with age graded groups. The kindergarten are close by soccer fields, running track, playgrounds, hiking areas, gymnastics hall, sports center, ice rink, swimming pool, as well as museums, cultural centers and the city with all that it has to offer. As you can see, we have many opportunities to do sports close by, but also inside the kindergarten it is decorated considering activity and sports. The children loves to play and be active in the 260 m2 large gym with equipment of different kinds. Here the children can run, play and do all sorts of sports every day without thick suits and rainwear. Nutrition is also a part of our focus area. The children are active, and needs a healthy and varied diet. We serve breakfast, warm lunch and afternoon meal with fruit and vegetables every day. We have a four week rotation menu created in collaboration with nutrition specialists from Stavanger University Hospital. This is so that the menu should include proper nutrition. We use sport as a method in the approach of the various disciplines, and has constantly “Rammeplanen” as the basis for our work with the children. In this kindergarten, the children become familiar with various sports, and get to be fond of activity from the beginning of life. They get to experience the joy of being in motion, and feel the good sense of achievement.