Vanntilvenning

Hver uke benytter vi oss av svømmebassenget i kjelleren. Her legger vi opp til ulik vanntilvenning etter alder og behov. Dette er et godt og varmt basseng som egner seg godt for små barn. Trygghet er barnets grunnlag for lek og utvikling, og må selvsagt ligge til grunn. I første omgang dreier det seg om å bli trygg i vann, etterfulgt av bl.a. lek, flyte- øvelser og svømming. 

Å lære å svømme er livsviktig! Lek og fri utfoldelse i vannet preger vårt opplegg. Det aller viktigste for å få svømmedyktige barn er å drive med vanntilvenning. Det å gjøre barna trygge i vannet er en forutsetning for at de skal lære seg å svømme. Det er dette vi er opptatt av her i barnehagen. Vi driver med vanntilvenning gjennom leker som tikken, sangleker, blåse bobler og andre leker hvor barna får erfaringer med det å få vann i ansiktet.
Dette er noe barna får oppleve gjennom alle de årene de går her i barnehagen. Når de blir fem år, gjennomfører vi også et mer inntesivt kurs hvor vi fortsetter med å utfordre barna der de er. Flyteøvelser, gli gjennom vannet og benspark er øvelser vi jobber med. Videre er det lettest å lære crawl og rygg før man lærer bryst.
Det viktigste er at vi er med på å fremme svømmegleden.

De ansatte har gjennomført svømmekurs. Dette gjør at vi er flere som kan tilby barna et godt opplegg med tanke på vanntilvenning.

Helt til slutt vil vi bare fremheve viktigheten når det gjelder det å ivareta sikkerheten. Det er alltid flere voksne tilstede som har førstehjelp og livredningskurs.