Makspris for 2018

Maksprisen for 2018 er 2 910 kroner per måned, og totalt 32 010 kroner per år. Dette vil si at det er en økning på 180 kr pr mnd. Maksprisen gjelder alle typer barnehager, uavhengig om de er offentlige eller private. Grensen blir fastsatt av Stortinget. Kommunen kan tilby foreldrene en lavere pris enn maksprisen. Barnehagene kan kreve betaling for kost (matpenger) i tillegg til maksprisen. Grensen blir fastsatt av Stortinget. Påse at beløpsgrensen på avtalegiroen er høyere enn det aktuelle månedlige fakturerings beløpet.