Samenes nasjonaldag

Tirsdag 6.februar er Samenes nasjonaldag Dagen omtales også som «samefolkets dag» og «samisk folkedag». Nasjonaldagen ble vedtatt av Samekonferansen i 1992, og er felles for alle samer i Norge, Finland, Sverige og Russland. Den ble feiret for første gang i 1993, samtidig som FNs internasjonale urbefolkningsår ble offisielt åpnet i Karasjok. Datoen er valgt på grunn av det første samiske landsmøtet, som ble innledet 6. februar 1917. I denne anledning ønsker vi i Egenes Idrettbarnehage å markere dagen.