Foreldremøte!!!

Vi vil gjenre få ønske velkommen til foreldremøte i Egenes Idrettsbarnehage Hvem: Alle foreldre/foresatte til barn i Egenes Idrettsbarnehage Tid: Tirsdag 19. september klokken 19.00-20.30 Sted: Egenes Idrettsbarnehage Alle møter først i Konferanserommet til litt felles informasjon. Deretter går vi avdelingsvis og får mer informasjon om hverdagen på avdelingen, valg av FAU- representanter og mulighet for å stille spørsmål og diskutere ulike problemstillinger eller utfordringer som er aktuelt rundt barnegruppen. Håper at flest mulig kan komme!