Foreldreundersøkelsen 2016

Her er resultatene fra foreldreundersøkelsen 2016. Svarprosenten var i år like over 70%, som er bedre enn i fjor. Neste år satser vi på enda bedre svarprosent:) Personalet i barnehagen har ikke jobbet med undersøkelsen enda, så evt. tiltak kommer vi tilbake til etter hvert. Takk til alle dere som svarte!