Økt foreldrebataling

Regjeringen har foreslått å øke maksimalprisen fra 1. januar 2017. Regjeringen har foreslått å øke maksimalprisen for en heltids barnehageplass til 2730 kroner i måneden fra 1. januar 2017. Det betyr at barnehagen jf. barnehagens vedtekter også øker foreldrebetalingen dersom stortinget vedtar forslaget når budsjettet skal opp til behandling i desember.