Velkommen til foreldremøte!

Tirsdag 20. september er det duket for foreldremøte her i Egenes Idrettsbarnehage. Flikk Flakk, Spagat og Rulle starter klokken 18.30 og holder på til ca 19.30. Piruett, Salto og Sprint starter klokken 19.30 og holder på til ca 20.30. Vi møtes direkte på de ulike avdelingene. Her vil dere få masse informasjon og et innblikk i hverdagen til deres barn det kommende barnehageåret. Her vil vi avklare en del forventninger til hverandre og legge grunnlag for et godt samarbeid. Håper dere prioriterer dette! Vel møtt!