Stavangerbarnehagens foreldreforening

SBF er en interesseorganisasjon for foreldre med barn i barnehage i Stavanger. Vi er ment som et samlingsorgan for alle FAUene og skal være foreldrenes talerør for stadig bedre barnehager - både kommunale, private og andelsbarnehager. Organisasjonen ble opprettet på tidlig 1990 tallet, med hovedfokus å få barnehageplass til alle. Vi skal ytre foreldrenes meninger, med fokus på barnas behov og trivsel.

Hva gjør SBF?
• Vi har jevnlig kontakt med barnehageadministrasjon og oppvekstpolitikere.
• Vi har fast plass i kommunalstyret for oppvekst med tale og forslagsrett (ingen stemmerett). Her kan vi ta opp barnehagesaker enten vi uttrykker vår mening i rådmannens framlegg eller vi kan selv foreslå saker.
• Vi samarbeider også med Kommunalt Foreldreutvalg (KFU), som er skolenes foreldreutvalg i Stavanger.
I vårt arbeid er vi avhengige av foreldrenes engasjement og innspill. I den forbindelse ber vi nå alle barnehagestyrere om hjelp til å informere foreldrene om SBF.
 
Samtidig ville vi satt pris på om en link til vår hjemmeside kunne bli lagt på barnehagens hjemmeside. www.minbarnehage.no/sbf
SBF har også en facebook side https://www.facebook.com/pages/Stavanger-Barnehagenes-Foreldreforening-SBF/412548202242113?fref=ts
 
 
Har du spørsmål, kan du gjerne ta kontakt med oss. (sbf@stavanger.kommune.no


Med vennlig hilsen

Ragnhild R.Leganger
Konsulent
Stavanger Kommune
Oppvekst og levekår, fagstab barnehage
Telefon 51 50 79 39