Ukas artikkel: Bildebøker

Rammeplanen for barnehagen vektlegger at barna skal møte symboler som bokstaver og tall i daglige sammenhenger. Hvordan kan bildebøker stimulere til språklig bevissthet og leselyst?