Ukas artikkel: Samarbeid er viktig!

Et godt samarbeid mellom barnehagen og hjemmet er viktig for den pedagogiske kvaliteten i barnehagen. Både foreldre og barnehagepersonalet bør ta samarbeid hjem-barnehage på alvor