Kunst og kultur i barnehagen

Barnehagen skal gi barn mulighet til å oppleve kunst og kultur og til selv å uttrykke seg estetisk. Slik får barna utvikle sin kreativitet og fantasi, og styrke sin kulturelle identitet. Kulturopplevelser bidrar også til samhørighet i barnehagen.