Sommerfri 2013

Det nærmer seg sommerferie, og det er viktig for oss i Egenes Idrettsbarnehage å få en oversikt over hvor mange barn som skal være i barnehagen i sommer, slik at vi kan planlegge barnehagedriften og personalets ferie. Vi ber derfor om at alle skriver seg på listene eller sender en mail til avdelingen innen 12. april. I løpet av året skal barna ha 4 uker ferie, derav 3 uker sammenhengende i løpet av sommeren.