Sommerfest 2013

Minner om sommerfesten. Ny påmeldingsfrist er 12. april.