Knøtte Judo

Her i Egenes Idrettsbarnehage er vi opptatt av at barna skal få "smake" på ulike idretter. Knøttejudo er enkel trening som passer for både jenter og gutter i alderen 3-6 år. Vi hadde besøk av Anne Eklund Hermansen fra Sandnes Judoklubb som ville kurse oss i knøttejudo.

Det spreke personalet her i barnehagen brukte deler av et personalmøte til å bli bedre kjent med denne idretten. Vi lærte oss gangen i en knøttejudo trening, og ble veldig inspirerte til å jobbe videre med dette sammen med barna. Knøttejudo legger vekt på å utvikle barnas grovmotorikk, evne til å konsentrere seg, samhandling med jevnaldrede og evnen til å ta imot korte instruksjoner fra voksne. Dette blir gjort gjenom å legge tilrette for aktiviteter som barna vil mestre;  gymnastikk, enkle turn øvelser, lek, sang og innslag fra helt ufarlige og enkle judo øvelser. Vi lærte også noen magiske, japanske ord som er viktige når vi skal drive med knøttejudo:)