Skøyte og hockey kurs

Vi ønsker at barna i Egenes Idrettsbarnehage skal få muligheten til å tilegne seg grunnleggende skøyte ferdigheter. For å kunne gi barna et best mulig opplegg med vekt på mestringsopplevelse dro en gruppe av personalet på hockeyskolen sitt trenerkurs.

Kurset er i regi av «Den norske skøyte og hockeyskolen». Her fikk
vi bl.a. lære om tilpasset skøyte opplæring, ulike faser i innlæringen,
metodiske og pedagogiske opplegg og om mestring, fremgang og motivasjon. Det var
veldig inspirerende, og vi gleder vi oss til å gi barna et godt opplegg i
skøytehallen:)