FN DAGEN

Som alt annet i denne tiden, vil Fn dagen også bli noe annerledes enn tidligere år, hvor foreldre og søsken har hatt en flott markering i gymsalen med middag, kaker, lodd, kunst og godbiter laget av de ulike avdelingene.

I år vil det i stedet bli markert avdelingsvis og med en utstilling fra hver av avdelingene hvor det er mulig å kjøpe med seg hjem noe som ungene har laget. Vi kommer til å snakke med ungene om hva FN dagen er, hvorfor vi samler inn penger og hvem vi samler inn penger til. Hvor ditt barn sin utstilling blir, vil dere få beskjed om i forkant. Markeringen blir Torsdag 22. Oktober. 

Også i år - som tidligere år, ønsker vi å donere pengene til TUMAINI prosjektet. Det er et barnehjem i Tanzania, med en lokal mann fra jæren som ildsjel. 

Tumaini home arbeider for å være et hjem, en skole, og en arbeidsplass for personer som har behov for ergonomisk tilrettelegging, personlig assistanse og/eller medising oppfølging. De har også som målsetning og bidra med at unge fra fattige bakgrunner får tilgang til god utdanning, hvilket legger grunnlag for deres mulighet til å skape seg et godt liv i fremtiden.

Alle donasjoner går direkte til drift, rehabilitering og utdanning av barna på barnehjemmet, dette er en NON-PROFITT organisasjon 

Vi gleder oss veldig til å vise frem hva vi har jobbet med! 

 

Hilsen store og små i Egenes Idrettsbarnehage