Dugnad 10. April

Sett av datoen 10. April klokken 17.00. Da blir det dugnad i barnehagen for alle foresatte.