INFORMASJON TIL FORELDRE:

- Dere finner referat fra SU møtet 22.10.18 på foreldresiden. - Minner samtidig om at foreldreundersøkelsen er i gang.