Årsplan

Her finner dere lenker til virksomhetsplan og årsplan for Egenes Idrettsbarnehage. Virksomhetsplanen er en kort og leservennlig beskrivelse av hva vi har fokus på i vår barnehage. Årsplanen er mer utfyllende, da dette er et arbeidsverktøy for de ansatte i barnehagen.