Satsningsområder

Barnehagen har idrett og ernæring som er satsingsområdet. Vi vil at barna skal få gode opplevelser gjennom pedagogisk idrett. Vi vil at de hele tiden skal oppleve mestring og kjenne gleden i dette. Barn er fra naturen sin side aktive og vi vil møte dem i deres aktive hvedag med gode opplegg som utfordrer dem akkurat passe nok:)