Nyheter

  • Se flere aktuelle saker i arkivet...

Vanntilvenning

Hver uke benytter vi oss av svømmebassenget i kjelleren. Her legger vi opp til ulik vanntilvenning etter alder og behov. Dette er et godt og varmt basseng som egner seg godt for små barn. Trygghet er barnets grunnlag for lek og utvikling, og må selvsagt ligge til grunn. I første omgang dreier det seg om å bli trygg i vann, etterfulgt av bl.a. lek, flyte- øvelser og svømming.