Sykdom

Vi minner om at familien skal overholde 48 timers regelen ved omgangsyke og diare.

Ved andre sykdommer og epidemier følg anbefalinger fra mail og hjemmesiden

I barnehagen overholder vi FHI sine anbefalinger