Ukas artikkel: Planleggingsdager

De aller fleste barnehager har stengt noen dager i året som de ansatte bruker til planlegging og utviklingsarbeid. Hva skjer på disse planleggingsdagene? Hvordan kan denne planleggingen bidra til en bedre barnehage?