NASJONAL HODELUS KAMPANJE

Folkehelseinstituttet oppfordrer skoler og barnehager til å arrangere kampanjer mot hodelus i uke 10, helgen 6- 8 mars. Dersom sjekk og behandling for hodelus skjer samtidig, ser det ut til å redusere antall hodelustilfeller over tid.

Hodelus er et stadig tilbakevendende problem i skoler og barnehager, og det anslås at det til enhver tid er 1-2 prosent av barna i norske skoler og barnehager som har lus. 

Både barnet og resten av familien bør undersøkes samtidig. 

Dersom det oppdages lus, bør det settes igang behandling med det samme. I tillegg bør foreldrene varsle skole eller barnehage samt foreldre til barnets nærmeste venner, slik at de også kan sjekke barna og eventuelt starte behandling.

Vennlig hilsen Folkehelseinstituttet

Vennligst følg denne linken:

https://www.fhi.no/publ/informasjonsark/aksjon-mot-hodelus/