SAMEFOLKETS DAG

Onsdag 6. Februar er samefolkets dag og den skal vi i god tradisjon markere i barnehagen.

I forbindelse med denne Merkedagen, skal vi jobbe litt med temaet Samer i uke 5 og 6. Her skal barna få kjennskap og kunnskap om hva en same er og samtidig få et lite innblikk i den samiske kulturen. 

Alle avdelingene vil møte nede i gymsalen denne dagen for en fellessamling, hvor de ulike avdelingene etter dette skal få bevege seg rundt på ulike aktivitetsstasjoner. 

Til lunsj denne dagen blir det en tradisjonell samisk rett, servert med hjemmelaget Globjørn (samisk brød)

 

Vi gleder oss.