Planleggingsdager og sommerstengt 2019/2020

Planleggingsdagene for barnehageåret 2019 - 2020 er satt til:

14. August 2019

2. Januar 2020

23. April 2020

24. April 2020

22. Mai 2020

Sommerstengt i uke 29 og 30.